Müügi- ja tagastustingimused

1. Üldtingimused

1.1. E-poe moamidisain.ee (edaspidi E-pood) omanik on Moami OÜ (edaspidi Müüja), registrikood 14881636, aadress Uus-Sadama tn 11-8, Tallinn 10120, Eesti, elektronposti aadress moamidisain@gmail.com, telefon +372 5345 6081.

1.2. Käesolevad müügitingimused kehtivad kõigile õigussuhetele, mis tekivad E-poest toote ostmise tulemusel Müüja ja E-poe vahendusel toote ostnud isiku (edaspidi Ostja) vahel. E-poe vahendusel tellimuse esitamisega nõustub Ostja müügitingimustes sätestatuga.  

1.3. Käesolevates müügitingimustes reguleerimata küsimustes kohaldatakse E-poe kasutamise käigus tekkivatele õigussuhetele Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

2. Teave toote kohta, hinnateave ja saatmistasu

2.1. Täpsustav teave toote kohta on esitatud E-poes vahetult toote juures.

2.2. E-poes müüdavate toodete hinnad on esitatud toodete juures eurodes. Hinnad ei sisalda käibemaksu.

2.3. Müüja võib igal ajal muuta E-poes esitatud hindu. Muudatused jõustuvad alates nende E-poes esitamise hetkest. Ostjale kohaldatakse hinda, mis kehtis Ostja poolt tellimuse esitamise ajal.

2.4. Hinnad ei sisalda kauba saatmistasu. Kauba saatmistasu kannab Ostja. Saatmistasu suurus sõltub Ostja poolt valitud saatmisviisist. Juhul kui Ostja tuleb kaubale Müüja asukohta ise järele ei lisandu kauba hinnale saatmistasu.

2.5. Saatmistasu kuvatakse Ostjale E-poes tellimuse vormistamisel. Ostjal on saatmisviisi valikul võimalik tutvuda saatmistasuga.

2.6. Eritellimusena valmistatava toote tellimiseks on Ostjal võimalik küsida Müüjalt hinnapakkumist. Hinnapakkumine ei kohusta Ostjat toodet tellima.

2.7. Eritellimusena valmistatava toote hinnas ja omadustes lepivad Ostja ja Müüja eraldi kokku.

3. Tellimuse esitamine

3.1. Tellimuse esitamiseks tuleb Ostjal lisada soovitud tooted E-poe ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv kauba kättesaamise viis. Enne tellimuse esitamist veendub Ostja esitatud andmete õigsuses.

3.2. Pärast tellimuse esitamist saadab Müüja Ostja elektronposti aadressile kinnituse tellimuse kättesaamise kohta ning arve.

3.3. Ostja kohustub tasuma arve ülekandega Müüja arvelduskontole 2 (kahe) kalendripäeva jooksul. Ostja kohustub enne arve tasumist kontrollima, et arves märgitud tooted vastavad Ostja soovile. Arve tasumisel võib Ostja kanda teenustasusid vastavalt Ostja ja panga- või krediitkaardi väljastaja vahel sõlmitud lepingule.

3.4. Ostja ja Müüja vaheline müügileping jõustub alates Ostja poolt tasumisele kuuluva summa laekumisest Müüja arvelduskontole.

3.5. Kui Müüjal ei ole tellitud toodet võimalik tarnida seoses toote lõppemisega või muul põhjusel, teavitab Müüja sellest Ostjat esimesel võimalusel ning tagastab tasutud raha (sealhulgas kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul teate saatmisest.

4. Kauba kättesaamine

4.1. Ostjal on võimalik saada kaup kätte tulles kaubale ise järele punktis 1.1 märgitud Müüja asukohta või tellides kauba Omniva või Smartposti pakiautomaati või Omniva kulleriga. Müüja saadab kaupu üksnes Eesti Vabariigi siseselt.

4.2. Kauba väljastamine Müüja asukohas toimub Ostja ja Müüja eelnevalt kokkulepitud ajal.

4.3. Saadetised jõuavad üldjuhul Ostja valitud pakiautomaati kolme kuni kümne tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumist. Erandlikel juhtumitel on õigus kaup kohale toimetada kuni 45 kalendripäeva jooksul. Nimetatud tähtajad on informatiivsed. Kui kaup pole eelnimetatud tähtaja jooksul Ostja märgitud pakiautomaati või aadressile kohale jõudnud, palub Müüja Ostjal Müüjat sellest teavitada.

4.4. Müüja ei vastuta saatmisega seoses tekkinud võimalike viivituste, paki kadumise, tekkinud kahju või muude tagajärgede eest juhul, kui see on tekkinud Ostja poolt tellimuse vormistamisel sisestatud andmete ebaõigsusest või muudest asjaoludest, mida Müüjal ei olnud võimalik mõjutada.

5. Lepingust taganemine, kauba tagastamine ja tagasimaksed  

5.1. Pärast toote kättesaamist on Ostjal õigus E-poes sõlmitud müügilepingust taganeda 14 päeva jooksul.

5.2. Ostjal ei ole taganemisõigust, kui toode on valmistatud Ostja esitatud tingimuste kohaselt tellimustööna.

5.3. Taganemisõigus ei kohaldu, kui Ostjaks on juriidiline isik.

5.4. 14-päevase taganemisõiguse kasutamiseks peab toode olema samas seisukorras kui Ostjani jõudes. Toodet ei tohi olla kasutatud muul viisil kui on vajalik toote olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes. Tootel ei või esineda kasutamise või kulumise märke, järgi ega kahjustusi. Kui toodet on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik toote olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Müüjal õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt toote väärtuse vähenemisele. Müüja ei vastuta tellitud kauba mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest.

5.5. Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus, mille vormi leiab siit: taganemisavaldus ning saata see punktis 1.1 märgitud elektronposti aadressile hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

5.6. Kauba tagastamise kulud kannab Ostja. Kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv toode ei vasta tellitule (see tähendab kui tegemist on vale või defektse tootega), hüvitab Müüja Ostjale kauba tagastamise kulud.

5.7. Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.

5.8. Müüja tagastab tagastatava kauba kättesaamisel Ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik Ostjalt lepingu alusel saadud tasud.

5.9. Müüja võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva toote tagasi saanud või kuni Ostja on esitanud tõendid, et on toote tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

5.10. Kui Ostja on sõnaselgelt valinud E-poe pakutud kõige odavamast tavapärasest kauba kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Müüja tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

5.11. Müüjal on õigus taganeda müügilepingust ning nõuda Ostjalt toode tagasi, kui toote hind E-poes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla toote turuhinna.

6. Pretensiooni esitamise õigus

6.1. E-pood vastutab Ostjale müüdud toote lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas toote üleandmise hetkel.

6.2. Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Müüja poole, saates e-kirja punktis 1.1 märgitud elektronposti aadressile.

6.3. Müüja ei vastuta toote puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist Ostjale.

6.4. Kui E-poest ostetud tootel on puudused, mille eest Müüja vastutab, parandab või asendab Müüja puudusega toote. Kui toodet ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Müüja Ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

6.5. Müüja vastab tarbija esitatud pretensioonile kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 kalendripäeva jooksul.

7. Otseturustus ja isikuandmete töötlemine

7.1. Müüja kasutab Ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sealhulgas nimi, elektronposti aadress, telefoni number, arve aadress, arvelduskonto number) tellimuse töötlemiseks ning kauba Ostjale kättetoimetamiseks. Müüja edastab isikuandmed Ostja poolt valitud pakiautomaadi või kulleri teenust osutavale äriühingule selleks, et kaup Ostjani toimetada. Täiendava teabe saamiseks isikuandmete töötlemise kohta tutvu Müüja privaatsusteatisega.

7.2. Müüja saadab Ostjale uudiskirju ning pakkumisi Ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui Ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks. Ostjal on õigus igal ajal loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest Müüjale teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

8. Vaidluste lahendamine

8.1. E-poega seonduvad pretensioonid tuleb Ostjal esitada punktis 1.1 märgitud aadressile või elektronposti aadressile.

8.2. Ostja ja Müüja lahendavad E-poest toote ostmise tulemusel tekkinud vaidlused läbirääkimiste teel.

8.3. Juhul kui Ostja ja Müüja ei suuda lahenda vaidlust läbirääkimiste teel, on Ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Ostja ja Müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

8.4. Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole

 

Müüjal on õigus käesolevaid Müügitingimusi ühepoolselt täiendada ning muuta avaldades uute müügitingimuste versiooni E-poe veebilehel. Ostja ja Müüja õigussuhtele kohaldatakse Ostja poolt tellimuse esitamisel ajal kehtinud müügitingimusi.

Viimati uuendatud: 26.04.2020